Download Phần Update 2016 cho Adobe CC 2015

adobe-cc-2015-update

Sau khi cài đặt bản chính bạn sử dụng gói phần mềm theo link bên dưới để download bản cập nhật mới cho Adobe CC 2015. Đầu tiên vào link này để đăng nhập tài khoản Adobe hoặc nếu bạn có tài khoản Behance.net thì đăng nhập tài khoản này.  Sau đó nhấp vào link … Continue reading Download Phần Update 2016 cho Adobe CC 2015

Advertisements