Download bộ các phần mềm Adobe CS4 – 32bit & 64bit & Mac OS

adobe_cs4_master_collection_by_squire23

Phiên bản thứ 4 của bộ công cụ thiết kế đa phương tiện Adobe bao gồm các ứng dụng chuyên nghiệp về in ấn, thiết kế web, video, đồ họa... đã được giới thiệu với 13 sản phẩm, 14 công nghệ tích hợp và 7 dịch vụ. Creative Suite 4 ra đời đồng thời với … Continue reading Download bộ các phần mềm Adobe CS4 – 32bit & 64bit & Mac OS

Advertisements