Bộ Nội Dung Mở Rộng Cho Adobe CS6

Download phần mở rộng adobe cs6

Đây là phần mở rộng (còn gọi là chức năng Content) mà Adobe bổ sung cho một số ứng dụng CS6. Đây là tùy chọn thêm và không bắt buộc để chạy các sản phẩm chính, nhưng nó sẽ cải thiện kinh nghiệm của bạn nếu bạn có thể dành thời gian để tải về và thêm nó vào … Continue reading Bộ Nội Dung Mở Rộng Cho Adobe CS6

Advertisements

Download bộ các phần mềm Adobe CS6 – 32bit & 64bit & Mac OS

Adobe Cs6

CS6 là gói các phần mềm, công cụ chỉnh sửa dành cho các nhà thiết kế ảnh, video, âm thanh, web... Trọn bộ CS6 gồm 14 ứng dụng được phân phối theo bốn gói khác nhau gồm: CS6 Design & Web Premium (hướng tới các nhà thiết kế trang web), CS6 Design Standard (gói tiêu … Continue reading Download bộ các phần mềm Adobe CS6 – 32bit & 64bit & Mac OS