Download Phần Update 2016 cho Adobe CC 2015

adobe-cc-2015-update

Sau khi cài đặt bản chính bạn sử dụng gói phần mềm theo link bên dưới để download bản cập nhật mới cho Adobe CC 2015. Đầu tiên vào link này để đăng nhập tài khoản Adobe hoặc nếu bạn có tài khoản Behance.net thì đăng nhập tài khoản này.  Sau đó nhấp vào link … Continue reading Download Phần Update 2016 cho Adobe CC 2015

Advertisements

Download bộ các phần mềm Adobe CC 2015 – 32bit & 64bit & Mac OS

download adobe-cc-2015

Các sản phẩm lớn được Adobe CC 2015 mang lên đám mây bao gồm Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, After Effects, Audition, Premiere Pro, bên cạnh một số phần mềm khác trong Creative Suites. Creative Cloud (tên của gói Creative Suite sử dụng điện toán đám mây) cho phép tự động cập nhật phần mềm, bên … Continue reading Download bộ các phần mềm Adobe CC 2015 – 32bit & 64bit & Mac OS