Download bộ các phần mềm Adobe CS6 – 32bit & 64bit & Mac OS

Adobe Cs6

CS6 là gói các phần mềm, công cụ chỉnh sửa dành cho các nhà thiết kế ảnh, video, âm thanh, web... Trọn bộ CS6 gồm 14 ứng dụng được phân phối theo bốn gói khác nhau gồm: CS6 Design & Web Premium (hướng tới các nhà thiết kế trang web), CS6 Design Standard (gói tiêu … Continue reading Download bộ các phần mềm Adobe CS6 – 32bit & 64bit & Mac OS

Advertisements