Tổng hợp phím tắt trong Photoshop CC 2015

phim-tat-photoshop-cc-2015

Tổng hợp các phím tắt thông dụng được sử dụng trong phần mêm Adobe Photoshop CC 2015. Việc thành thạo các phím tắt giúp thao tác xử lý được nhanh hơn, cũng là kỹ năng đánh giá độ pro của một designer khi xử lý kỹ thuật. Cho nên việc tìm hiểu và sử dụng … Continue reading Tổng hợp phím tắt trong Photoshop CC 2015

Advertisements