Download bộ các phần mềm Adobe CC 2015 – 32bit & 64bit & Mac OS

download adobe-cc-2015

Các sản phẩm lớn được Adobe CC 2015 mang lên đám mây bao gồm Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, After Effects, Audition, Premiere Pro, bên cạnh một số phần mềm khác trong Creative Suites. Creative Cloud (tên của gói Creative Suite sử dụng điện toán đám mây) cho phép tự động cập nhật phần mềm, bên … Continue reading Download bộ các phần mềm Adobe CC 2015 – 32bit & 64bit & Mac OS

Advertisements